Đóng điện thành công các ngăn tụ bù 110kV tại 06 trạm: 500kV Đông Anh, 500kV Tây Hà Nội, 220kV Vân Trì, 220kV Phú Thọ, 220kV Phú Bình và 220kV Lưu Xá

2023-05-09 11:48:40 - 1559 views

Dự án “Giải pháp đảm bảo yêu cầu về điện áp cho lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc” được thực hiện với mục tiêu đảm bảo điện áp vận hành nằm trong giới cho phép cho lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc đồng thời tăng cường độ ổn định cung cấp điện, giảm tổn thất công suất, điện năng trong hệ thống, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Truyền tải điện (NPTPMB) quản lý điều hành dự án.

Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Thương mại và Kỹ thuật Năng lượng Việt Nam (VEngy) và Công ty cổ phần đầu tư xây lắp và sản xuất công nghiệp Tân Bình Minh được lựa chọn là nhà thầu thực hiện gói thầu 8: Xây lắp (bao gồm lắp đặt vật tư thiết bị nhất thứ và thí nghiệm hiệu chỉnh). Trong đó, VEngy là thành viên đứng đầu liên danh, đảm nhiệm vai trò thi công lắp đặt vật tư thiết bị điện nhất thứ và thí nghiệm hiệu chỉnh toàn bộ các thiết bị nhất thứ, nhị thứ đảm bảo đóng điện cho các ngăn tụ bù 110kV lắp mới tại các trạm: 500kV Đông Anh, 500kV Tây Hà Nội, 220kV Vân Trì, 220kV Phú Thọ, 220kV Phú Bình và 220kV Lưu Xá.

Các thiết bị lắp mới tại các trạm biến áp đều được lắp đặt vào các vị trí dự phòng sẵn trong trạm, cụ thể như sau:

Trạm biến áp 500kV Đông Anh: thực hiện trong hàng rào TBA 500kV Đông Anh hiện có tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội: Lắp đặt giàn tụ bù ngang 110kV - 50MVAr, kháng chống sốc 110kV – 47,54mH và biến dòng điện cân bằng. Lắp đặt 1 ngăn thiết bị đóng cắt 110kV cho ngăn tụ bù theo sơ đồ 2 hệ thống thanh cái.

Trạm biến áp 500kV Tây Hà Nội: thực hiện trong hàng rào TBA 500kV Tây Hà Nội hiện có tại xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội: Lắp đặt giàn tụ bù ngang 110kV - 50MVAr, kháng chống sốc 110kV - 47,54mH và biến dòng điện cân bằng. Lắp đặt 01 ngăn thiết bị đóng cắt 110kV cho ngăn tụ bù theo sơ đồ 01 hệ thống thanh cái.

Trạm biến áp 220kV Vân Trì: thực hiện trong hàng rào TBA 220kV Vân Trì hiện có tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. Lắp đặt giàn tụ bù ngang 110kV - 50MVAr, kháng chống sốc 110kV – 47,54mH và biến dòng điện cân bằng. Lắp đặt thiết bị cho 01 ngăn tụ bù theo sơ đồ 01 hệ thống thanh cái.

Trạm biến áp 220kV Phú Thọ: thực hiện trong hàng rào TBA 220kV Phú Thọ hiện có tại xã Đại An, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Kéo dài thanh cái C11, C12. Lắp đặt giàn tụ bù ngang 110kV - 50MVAr, kháng chống sốc 110kV - 47,54mH và biến dòng điện cân bằng. Lắp đặt 01 ngăn thiết bị đóng cắt 110kV cho ngăn tụ bù theo sơ đồ 2 hệ thống thanh cái.

Trạm biến áp 220kV Phú Bình: thực hiện trong hàng rào TBA 220kV Phú Bình hiện có tại xã Nam Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Kéo dài thanh cái C11, C12. Lắp đặt giàn tụ bù ngang 110kV - 50MVAr, kháng chống sốc 110kV - 47,54mH và biến dòng điện cân bằng. Lắp đặt 01 ngăn thiết bị đóng cắt 110kV cho ngăn tụ bù theo sơ đồ 2 hệ thống thanh cái.

Trạm biến áp 220kV Lưu Xá: thực hiện trong hàng rào TBA 220kV Lưu Xá hiện có tại xã Thịnh Đức, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Lắp đặt giàn tụ bù ngang 110kV - 50MVAr, kháng chống sốc 110kV - 47,54mH và biến dòng điện cân bằng. Lắp đặt thiết bị cho 03 ngăn tụ bù theo sơ đồ 02 hệ thống thanh cái, trong đó lắp đặt 02 giàn tụ lên thanh cái C11, 01 giàn tụ lên thanh cái C12.

Với mục tiêu hoàn thành công việc đáp ứng thời gian nhanh nhất, an toàn nhất và đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật đưa ra, VEngy đã thành lập 06 tổ công tác trực chiến tại 06 trạm để thực hiện phạm vi công việc được giao dưới sự chỉ huy, điều phối của Ban chỉ huy dự án với nòng cốt là những cán bộ có hàng chục năm kinh nghiệm về lĩnh vực kỹ thuật điện, thí nghiệm điện. Tập thể cán bộ, kỹ sư VEngy đã làm việc không ngừng nghỉ, không quản ngày đêm, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lần lượt đóng điện thành công và an toàn cho ngăn tụ bù 110kV tại 06 trạm: 220kV Vân Trì (03 giờ 59 phút ngày 29/4/2023), 500kV Đông Anh (22 giờ 16 phút ngày 29/4/2023), 220kV Phú Bình (03 giờ 32 phút ngày 30/4/2023), 220kV Lưu Xá (18 giờ 54 phút ngày 07/5/2023), 220kV Phú Thọ (20 giờ 23 phút ngày 07/5/2023) và 500kV Tây Hà Nội (23 giờ 20 phút ngày 08/5/2023).

VEngy phối hợp cùng các đơn vị đóng điện ngăn tụ 110kV tại 500kV Đông Anh dưới sự chủ trì của chủ đầu tư.

VEngy thí nghiệm ngăn tụ 110kV tại 500kV Tây Hà Nội.

Ngăn tụ 110kV do VEngy lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh tại TBA 220kV Lưu Xá.

Công ty Cổ phần Thương mại và Kỹ thuật Năng lượng Việt Nam (VEngy) trân trọng cảm ơn Ban Quản lý dự án Truyền tải điện (NPTPMB), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và các đơn vị liên quan đã nhiệt tình phối hợp, hỗ trợ Liên danh nhà thầu VEngy - Tân Bình Minh trong quá trình thi công, nghiệm thu và đóng điện tại các trạm biến áp thuộc dự án này.

Nội dung: Xuân Trang

Ảnh: Đội công tác

Đối tác khách hàng

văn phòng hà nội

Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà Vinh Quang - Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm - Q. Hoàng Mai - TP Hà Nội
Điện thoại:
 (024) 22492222

Fax: (024) 36416501
Email liên hệ: dohaian@vengy.vn
Hỗ trợ kỹ thuật: 0988 317 886 (Mr Tính)
Dự án: 0983 865 810 (Mr Diệp)

Kinh doanh: 0981 681 268 (Mr Hoàng)
 

Nhà máy sản xuất tủ điện

Điện thoại: 0984 140 108 (Mr Thủy)
Email: thuypx@vengy.vn

Thống kê truy cập

Back to top