Đóng điện thành công các công trình cuối năm: 110kV Quảng Xương, 110kV Thuỵ Vân và 110kV Phùng

2020-01-06 16:53:41 - 1347 views

Ngày 26/12/2019, cùng với Ban QLDA Lưới điện và các đơn vị liên quan, Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật năng lượng Việt Nam (VEngy) tham gia nghiệm thu, đóng điện thành công và đưa vào vận hành an toàn  Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV Quảng Xương, Thanh Hoá.

Ảnh: Trạm biến áp 110kV Quảng Xương.

Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV Quảng Xương có tổng mức đầu tư 145.873.567.522 đồng do Tổng Công ty điện lực Miền Bắc (EVNNPC) làm chủ đầu tư, với quy mô:

  • Phần đường dây: Xây dựng mới khoảng  14.135km đường dây 110kV mạch kép (trước mắt treo dây một mạch).
  • Phần Trạm biến áp: Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Quảng Xương với quy mô 02 máy biến áp (giai đoạn này lắp 01 MBA 40 MVA, 110/35/22 kV.
  • Phía 110kV: Sử dụng sơ đồ cầu đủ, trước mắt lắp 1 ngăn MBA T1 + 01 ngăn đường dây 110kV với DCL. Dự phòng vị trí lắp đặt MBA thứ 2 + ngăn ĐZ còn lại và 01 ngăn phân đoạn.
  • Phía 35kV: Sử dụng sơ đồ một hệ thống thanh cái có phân đoạn. Giai đoạn 1 thiết kế với quy mô gồm 1 ngăn lộ tổng, 01 tủ đo lường, 05 ngăn xuất tuyến, 01 tủ dao cắm.
  • Phía 22kV: Dùng sơ đồ một hệ thống thanh cái có phân đoạn. Giai đoạn 1 thiết kế với quy mô 01 ngăn lộ tổng, 01 tủ đo lường, 06 ngăn xuất tuyến , 01 tủ tự dùng và 01 tủ dao cắm.

Trong đó, Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật năng lượng Việt Nam (VEngy) là đơn vị thí nghiệm, hiệu chỉnh toàn bộ phần thiết bị nhất thứ và thiết bị nhị thứ thuộc dự án.

Ảnh: VEngy thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị nhất thứ và nhị thứ TBA 110kV Quảng Xương.

Ảnh: Các đơn vị họp hội đồng nghiệm thu trước khi đóng điện.

 

Tiếp nối thành công của dự án ĐZ và TBA 110kV Quảng Xương, ngày 29/12/2019, Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật năng lượng Việt Nam (VEngy) tiếp tục cùng với Ban QLDA Lưới điện và các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công vào máy biến áp 63MVA thuộc Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV Thuỵ Vân, tỉnh Phú Thọ.

Ảnh: TBA 110kV Thuỵ Vân, tỉnh Phú Thọ.

VEngy là đơn vị thí nghiệm, hiệu chỉnh toàn bộ phần thiết bị nhất thứ và nhị thứ thuộc dự án.

Ảnh: Đơn vị vận hành kiểm tra các thông số sau khi đóng điện xung kích vào máy biến áp thành công.

 

Trước thời điểm kết thúc năm 2019, Dự án Trạm biến áp 110kV Thị trấn Phùng (thuộc dự án Phát triển lưới điện Hà Nội và TP Hồ Chí Minh sử dụng vốn vay ODA của ADB và AIF) cũng đã hoàn thành đúng tiến độ và đóng điện thành công.

Theo đó, ngày 30/12/2019, Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật năng lượng Việt Nam (VEngy) cùng với các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, đã tham gia đóng điện thành công và đưa vào vận hành an toàn 02 MBA công suất 40MVA thuộc TBA 110kV Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Tp Hà Nội.

Ảnh: TBA 110kV Thị trấn Phùng.

Trạm biến áp 110kV Thị trấn Phùng gồm 02 ngăn đường dây: ngăn 171 đi E1.6 Chèm và ngăn 172 đi E1.35 Sơn Tây; 02 ngăn máy biến áp 131,132 công suất 2x40MVA; 01 ngăn liên lac 112 và các xuất tuyến 22kV, 35kV.

Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật năng lượng Việt Nam là đơn vị được lựa chọn thực hiện thí nghiệm toàn bộ phần thiết bị điện nhất thứ và nhị thứ thuộc TBA 110kV Thị trấn Phùng.

Ảnh: Thí nghiệm, hiệu chỉnh relay các ngăn lộ.

Ảnh: Các đơn vị có mặt sẵn sàng cho công tác đóng điện.

Thời điểm cuối năm, VEngy và các đơn vị khác trong ngành điện đều tất bật với nhiệm vụ hoàn thành các dự án đúng tiến độ đề ra. Với bề dày kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thí nghiệm, kiểm định thiết bị điện đến 500kV và lấy Slogan “Niềm tin cho hệ thống điện” làm kim chỉ nam, tập thể cán bộ, nhân viên VEngy luôn  làm việc nỗ lực với quyết tâm cao nhất để các dự án được đóng điện thành công và đưa vào vận hành an toàn.

Trang - PKT

Đối tác khách hàng

văn phòng hà nội

Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà Vinh Quang - Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm - Q. Hoàng Mai - TP Hà Nội
Điện thoại:
 (024) 22492222

Fax: (024) 36416501
Email liên hệ: dohaian@vengy.vn
Hỗ trợ kỹ thuật: 0988 317 886 (Mr Tính)
Dự án: 0983 865 810 (Mr Diệp)

Kinh doanh: 0981 681 268 (Mr Hoàng)
 

Nhà máy sản xuất tủ điện

Điện thoại: 0984 140 108 (Mr Thủy)
Email: thuypx@vengy.vn

Thống kê truy cập

Back to top